Μικροαιματοκρίτες

Μικροαιματοκρίτες

Μικροαιματοκρίτες

- γυάλινοι 

- κατασκευασμένοι σύμφωνα με το πρότυπο ISO 12772 

014.01.010

Μικροαιματοκρίτες γυάλινοι, με μπλε ένδειξη, χωρίς ηπαρίνη, μήκους 75mm, όγκου 75μl, συσκευασμένοι σε πλαστικά φιαλίδια των 100 τεμαχίων 

Συσκευασία
100/1000

014.01.012

Μικροαιματοκρίτες γυάλινοι, με μπλε ένδειξη, χωρίς ηπαρίνη, μήκους 75mm, όγκου 75μl, συσκευασμένοι σε χάρτινα κουτιά των 1000 τεμαχίων 

Συσκευασία
1000/10000

014.01.020

Μικροαιματοκρίτες γυάλινοι, με κόκκινη ένδειξη, με ηπαρίνη (80ul/ml), μήκους 75mm, όγκου 75μl, συσκευασμένοι σε πλαστικά φιαλίδια των 100 τεμαχίων 

Συσκευασία
100/1000

014.01.022

Μικροαιματοκρίτες γυάλινοι, με κόκκινη ένδειξη, με ηπαρίνη (80ul/ml), μήκους 75mm, όγκου 75μl, συσκευασμένοι σε χάρτινα κουτιά των 1000 τεμαχίων 

Συσκευασία
100/1000

014.02.001

Πλαστελίνη για μικροαιματοκρίτες 24 θέσεων

Συσκευασία
1/10
Print
logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Γ.Ε.ΜΗ: 5827801000

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging