Σύριγγες & βελόνες

Σύριγγες & βελόνες

Σύριγγες & βελόνες

- αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία 

- latex free

061.04.010

Σύριγγες πλαστικές bmdi Ινσουλίνης 1ML 27G, U-100

Συσκευασία
100/2000

061.04.250

Σύριγγες πλαστικές bmdi 2,5ml, χωρίς βελόνα, τριών μερών luer slip 

Συσκευασία
100/1500

061.04.500

Σύριγγες πλαστικές bmdi 5ml, χωρίς βελόνα, τριών μερών luer slip 

Συσκευασία
100/1600

061.04.100

Σύριγγες πλαστικές bmdi 10ml, χωρίς βελόνα, τριών μερών luer slip 

Συσκευασία
100/1000

061.04.200

Σύριγγες πλαστικές bmdi 20ml, χωρίς βελόνα, τριών μερών luer slip 

Συσκευασία
50/400

061.04.251

Σύριγγες πλαστικές bmdi 2,5ml, με βελόνα 21g X 1 1/2, τριών μερών luer slip 

Συσκευασία
100/1500

061.04.253

Σύριγγες πλαστικές bmdi 2,5ml, με βελόνα 23g X 1,τριών μερών luer slip 

Συσκευασία
100/1500

061.04.521

Σύριγγες πλαστικές bmdi 5ml, με βελόνα 21g X 1 1/2, τριών μερών luer slip 

Συσκευασία
100/1200

061.04.523

Σύριγγες πλαστικές bmdi 5ml, με βελόνα 23g X 1,τριών μερών luer slip 

Συσκευασία
100/1200

061.04.121

Σύριγγες πλαστικές bmdi 10ml, με βελόνα 21g X 1 1/2, τριών μερών luer slip 

Συσκευασία
100/1200

061.04.221

Σύριγγες πλαστικές bmdi 20ml, με βελόνα 21g X 1 1/2, τριών μερών luer slip 

Συσκευασία
50/400

061.12.210

Βελόνες 21g X 1, luer slip BD  

Συσκευασία
100/5000

061.12.212

Βελόνες 21g X 1 1/2, luer slip BD  

Συσκευασία
100/5000

061.12.230

Βελόνες 23g X 1, luer slip BD  

Συσκευασία
100/5000
Print
logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Γ.Ε.ΜΗ: 5827801000

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging