Ψύκτρες καθαρισμού

Ψύκτρες καθαρισμού

Ψύκτρες καθαρισμού

- κατάλληλες για πλύσημο και καθαρισμό κάθε είδους εργαστηριακης φιάλης, μπουκαλιού, σωληναρίου, προχοΐδας κ.τ.λ.

- με πλαστική (PP) λαβή  

091.02.001

Ψύκτρα καθαρισμού σωληναρίων (e), με μήκος σύρματος 29,5cm, βούρτσας 10cm και διάμετρο βούρτσας 2,5cm   

Συσκευασία
1/1

091.02.002

Ψύκτρα καθαρισμού (c), με μήκος σύρματος 46cm, βούρτσας 11cm και διάμετρο βούρτσας 5cm   

Συσκευασία
1/1

091.02.003

Ψύκτρα καθαρισμού (b), με μήκος σύρματος 46cm, βούρτσας 13cm και διάμετρο βούρτσας 7cm   

Συσκευασία
1/1

091.02.004

Ψύκτρα καθαρισμού (a), με μήκος σύρματος 84,5cm, βούρτσας 12,5cm και διάμετρο βούρτσας 2cm   

Συσκευασία
1/1
Print
logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Γ.Ε.ΜΗ: 5827801000

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging