Φιάλες κενού γυάλινες με γυάλινη πλευρική απόφυση

Φιάλες κενού γυάλινες με γυάλινη πλευρική απόφυση

Φιάλες κενού γυάλινες με γυάλινη πλευρική απόφυση

- απο βοριοπυριτικό γυαλί SIMAX (BORO 3.3.)

007.01.100

Φιάλη κενού γυάλινη 100ml, με διάμετρο στομίου 2,4cm και βάσης 7,0cm, ύψος 10,5cm, μήκος πλευρικής απόφυσης 1,1cm 

Συσκευασία
1/10

007.01.250

Φιάλη κενού γυάλινη 250ml, με διάμετρο στομίου 3,5cm και βάσης 8,5cm, ύψος 14,5cm, μήκος πλευρικής απόφυσης 1,1cm 

Συσκευασία
1/10

007.01.500

Φιάλη κενού γυάλινη 500ml, με διάμετρο στομίου 3,5cm και βάσης 10,5cm, ύψος 17,5cm, μήκος πλευρικής απόφυσης 1,1cm 

Συσκευασία
1/8

007.01.910

Φιάλη κενού γυάλινη 1000ml, με διάμετρο στομίου 4,5cm και βάσης 13,5cm, ύψος 23,0cm, μήκος πλευρικής απόφυσης 1,1cm 

Συσκευασία
1/8

007.01.920

Φιάλη κενού γυάλινη 2000ml, με διάμετρο στομίου 6,0cm και βάσης 16,5cm, ύψος 25,5cm, μήκος πλευρικής απόφυσης 1,1cm 

Συσκευασία
1/6
Print
logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Γ.Ε.ΜΗ: 5827801000

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging