Φιαλίδια αντιδραστηρίων γυάλινα με εσμυρισμένο πώμα

Φιαλίδια αντιδραστηρίων γυάλινα με εσμυρισμένο πώμα

Φιαλίδια αντιδραστηρίων γυάλινα με εσμυρισμένο πώμα

- απο απλό γυαλί (Soda glass)

021.01.050

Φιαλίδιο αντιδραστηρίων λευκό στενόλαιμο 50ml, γυάλινο, με εσμύρισμένο πώμα NS 14/15, με διάμετρο βάσης 41,5mm και ύψος 77mm

Συσκευασία
1/48

021.01.100

Φιαλίδιο αντιδραστηρίων λευκό στενόλαιμο 100ml, γυάλινο, με εσμυρισμένο πώμα NS 14/23, με διάμετρο βάσης 51,5mm και ύψος 103mm

Συσκευασία
1/48

021.01.250

Φιαλίδιο αντιδραστηρίων λευκό στενόλαιμο 250ml, γυάλινο, με εσμυρισμένο πώμα NS 19/26, με διάμετρο βάσης 69mm και ύψος 131mm

Συσκευασία
1/30

021.01.500

Φιαλίδιο αντιδραστηρίων λευκό στενόλαιμο 500ml, γυάλινο, με εσμυρισμένο πώμα NS 24/29, με διάμετρο βάσης 85mm και ύψος 163mm

Συσκευασία
1/15

021.01.910

Φιαλίδιο αντιδραστηρίων λευκό στενόλαιμο 1000ml, γυάλινο, με εσμυρισμένο πώμα NS 29/32, με διάμετρο βάσης 106,5mm και ύψος 199mm

Συσκευασία
1/12

021.01.920

Φιαλίδιο αντιδραστηρίων λευκό στενόλαιμο 2000ml, γυάλινο, με εσμυρισμένο πώμα NS 29/32, με διάμετρο βάσης 132mm και ύψος 245mm

Συσκευασία
1/6

021.02.050

Φιαλίδιο αντιδραστηρίων καφέ στενόλαιμο 50ml, γυάλινο, με εσμυρισμένο πώμα NS 14/15, με διάμετρο βάσης 41,5mm και ύψος 77mm

Συσκευασία
1/48

021.02.100

Φιαλίδιο αντιδραστηρίων καφέ στενόλαιμο 100ml, γυάλινο, με εσμυρισμένο πώμα NS 14/23, με διάμετρο βάσης 51,5mm και ύψος 103mm

Συσκευασία
1/48

021.02.250

Φιαλίδιο αντιδραστηρίων καφέ στενόλαιμο 250ml, γυάλινο, με εσμυρισμένο πώμα NS 19/26, με διάμετρο βάσης 69mm και ύψος 131mm

Συσκευασία
1/30

021.02.500

Φιαλίδιο αντιδραστηρίων καφέ στενόλαιμο 500ml, γυάλινο, με εσμυρισμένο πώμα NS 24/29, με διάμετρο βάσης 85mm και ύψος 163mm

Συσκευασία
1/15

021.02.910

Φιαλίδιο αντιδραστηρίων καφέ στενόλαιμο 1000ml, γυάλινο, με εσμυρισμένο πώμα NS 29/32, με διάμετρο βάσης 106,5mm και ύψος 199mm

Συσκευασία
1/12

021.02.920

Φιαλίδιο αντιδραστηρίων καφέ στενόλαιμο 2000ml, γυάλινο, με εσμυρισμένο πώμα NS 29/32, με διάμετρο βάσης 132mm και ύψος 245mm

Συσκευασία
1/6

021.03.050

Φιαλίδιο αντιδραστηρίων λευκό ευρύλαιμο 50ml, γυάλινο, με εσμυρισμένο πώμα NS 24/20, με διάμετρο βάσης 41,5mm και ύψος 76mm

Συσκευασία
1/40

021.03.100

Φιαλίδιο αντιδραστηρίων λευκό ευρύλαιμο 100ml, γυάλινο, με εσμυρισμένο πώμα NS 29/22, με διάμετρο βάσης 51,5mm και ύψος 95mm

Συσκευασία
1/48

021.03.250

Φιαλίδιο αντιδραστηρίων λευκό ευρύλαιμο 250ml, γυάλινο, με εσμυρισμένο πώμα NS 34/24, με διάμετρο βάσης 69mm και ύψος 128mm

Συσκευασία
1/30

021.03.500

Φιαλίδιο αντιδραστηρίων λευκό ευρύλαιμο 500ml, γυάλινο, με εσμυρισμένο πώμα NS 45/27, με διάμετρο βάσης 85mm και ύψος 162mm

Συσκευασία
1/15

021.03.910

Φιαλίδιο αντιδραστηρίων λευκό ευρύλαιμο 1000ml, γυάλινο, με εσμυρισμένο πώμα NS 60/31, με διάμετρο βάσης 106,5mm και ύψος 187mm

Συσκευασία
1/12

021.03.920

Φιαλίδιο αντιδραστηρίων λευκό ευρύλαιμο 2000ml, γυάλινο, με εσμυρισμένο πώμα NS 60/31, με διάμετρο βάσης 132mm και ύψος 238mm

Συσκευασία
1/6

021.04.050

Φιαλίδιο αντιδραστηρίων καφέ ευρύλαιμο 50ml, γυάλινο, με εσμυρισμένο πώμα NS 24/20, με διάμετρο βάσης 41,5mm και ύψος 76mm

Συσκευασία
1/40

021.04.100

Φιαλίδιο αντιδραστηρίων καφέ ευρύλαιμο 100ml, γυάλινο, με εσμυρισμένο πώμα NS 29/22, με διάμετρο βάσης 51,5mm και ύψος 95mm

Συσκευασία
1/48

021.04.250

Φιαλίδιο αντιδραστηρίων καφέ ευρύλαιμο 250ml, γυάλινο, με εσμυρισμένο πώμα NS 34/24, με διάμετρο βάσης 69mm και ύψος 128mm

Συσκευασία
1/30

021.04.500

Φιαλίδιο αντιδραστηρίων καφέ ευρύλαιμο 500ml, γυάλινο, με εσμυρισμένο πώμα NS 45/27, με διάμετρο βάσης 85mm και ύψος 162mm

Συσκευασία
1/15

021.04.910

Φιαλίδιο αντιδραστηρίων καφέ ευρύλαιμο 1000ml, γυάλινο, με εσμυρισμένο πώμα NS 60/31, με διάμετρο βάσης 106,5mm και ύψος 187mm

Συσκευασία
1/12

021.04.920

Φιαλίδιο αντιδραστηρίων καφέ ευρύλαιμο 2000ml, γυάλινο, με εσμυρισμένο πώμα NS 60/31, με διάμετρο βάσης 132mm και ύψος 238mm

Συσκευασία
1/6
Print
logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Γ.Ε.ΜΗ: 5827801000

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging