Φιαλίδια ζυγίσεως γυάλινα

Φιαλίδια ζυγίσεως γυάλινα

Φιαλίδια ζυγίσεως γυάλινα

- απο βοριοπυριτικό (BORO) γυαλί

- με καπάκι 

025.02.030

Φιαλίδιο ζύγισης γυάλινο 19ml, διαστάσεων Ø30ΧΗ50mm, NS 24/12

Συσκευασία
1/10

025.02.050

Φιαλίδιο ζύγισης γυάλινο 20ml, διαστάσεων Ø50ΧΗ30mm, NS 45/12

Συσκευασία
1/10

025.02.060

Φιαλίδιο ζύγισης γυάλινο 29ml, διαστάσεων Ø60ΧΗ30mm, NS 50/12

Συσκευασία
1/10

025.02.080

Φιαλίδιο ζύγισης γυάλινο 60ml, διαστάσεων Ø80ΧΗ30mm, NS 80/12

Συσκευασία
1/10
Print
logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Γ.Ε.ΜΗ: 5827801000

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging