Ιγδία & Ύπεροι (Γουδιά & Γουδοχέρια) πορσελάνινα

Ιγδία & Ύπεροι (Γουδιά & Γουδοχέρια) πορσελάνινα

Ιγδία & Ύπεροι (Γουδιά & Γουδοχέρια) πορσελάνινα

081.02.075

Ιγδία πορσελάνης μη λειασμένα, όγκου 75ml, διαμέτρου 76mm και ύψους 45mm 

Συσκευασία
1/5

081.03.075

Ιγδία πορσελάνης λειασμένα, όγκου 75ml, διαμέτρου 76mm και ύψους 45mm 

Συσκευασία
1/5

081.02.150

Ιγδία πορσελάνης μη λειασμένα, όγκου 160ml, διαμέτρου 90mm και ύψους 56mm 

Συσκευασία
1/5

081.03.150

Ιγδία πορσελάνης λειασμένα, όγκου 160ml, διαμέτρου 90mm και ύψους 56mm 

Συσκευασία
1/5

081.02.220

Ιγδία πορσελάνης μη λειασμένα, όγκου 220ml, διαμέτρου 105mm και ύψους 64mm 

Συσκευασία
1/5

081.03.220

Ιγδία πορσελάνης λειασμένα, όγκου 220ml, διαμέτρου 105mm και ύψους 64mm 

Συσκευασία
1/5

081.02.500

Ιγδία πορσελάνης μη λειασμένα, όγκου 500ml, διαμέτρου 139mm και ύψους 82mm 

Συσκευασία
1/5

081.03.500

Ιγδία πορσελάνης λειασμένα, όγκου 500ml, διαμέτρου 139mm και ύψους 82mm 

Συσκευασία
1/5

081.04.001

Ύπερος μη λειασμένος, διαμέτρου 23mm και μήκους 115mm 

Συσκευασία
1/5

081.05.001

Ύπερος λειασμένος, διαμέτρου 23mm και μήκους 115mm 

Συσκευασία
1/5

081.04.003

Ύπερος μη λειασμένος, διαμέτρου 36mm και μήκους 150mm 

Συσκευασία
1/5

081.05.003

Ύπερος λειασμένος, διαμέτρου 36mm και μήκους 150mm 

Συσκευασία
1/5

081.04.004

Ύπερος μη λειασμένος, διαμέτρου 42mm και μήκους 175mm 

Συσκευασία
1/5

081.05.004

Ύπερος λειασμένος, διαμέτρου 42mm και μήκους 175mm 

Συσκευασία
1/5
Print
logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Γ.Ε.ΜΗ: 5827801000

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging