Κωνικές φιάλες υάλινες με εσμύρισμα

Κωνικές φιάλες υάλινες με εσμύρισμα

Κωνικές φιάλες υάλινες με εσμύρισμα

- απο βοριοπυριτικό γυαλί ( BORO 3.3) 

- βαθμονομημένες

004.04.050

Κωνικές φιάλες υάλινες 50ml, με εσμύρισμα NS14/23 

Συσκευασία
1/1

004.04.051

Κωνικές φιάλες υάλινες 50ml, με εσμύρισμα NS19/26 

Συσκευασία
1/1

004.04.052

Κωνικές φιάλες υάλινες 50ml, με εσμύρισμα NS24/29 

Συσκευασία
1/1

004.04.053

Κωνικές φιάλες υάλινες 50ml, με εσμύρισμα NS29/32 

Συσκευασία
1/1

004.04.100

Κωνικές φιάλες υάλινες 100ml, με εσμύρισμα NS19/26 

Συσκευασία
1/1

004.04.101

Κωνικές φιάλες υάλινες 100ml, με εσμύρισμα NS24/29 

Συσκευασία
1/1

004.04.102

Κωνικές φιάλες υάλινες 100ml, με εσμύρισμα NS29/32 

Συσκευασία
1/1

004.04.252

Κωνικές φιάλες υάλινες 250ml, με εσμύρισμα NS19/26 

Συσκευασία
1/1

004.04.250

Κωνικές φιάλες υάλινες 250ml, με εσμύρισμα NS24/29 

Συσκευασία
1/1

004.04.251

Κωνικές φιάλες υάλινες 250ml, με εσμύρισμα NS29/32 

Συσκευασία
1/1

004.04.300

Κωνικές φιάλες υάλινες 300ml, με εσμύρισμα NS29/32 

Συσκευασία
1/1

004.04.500

Κωνικές φιάλες υάλινες 500ml, με εσμύρισμα NS24/29 

Συσκευασία
1/1

004.04.501

Κωνικές φιάλες υάλινες 500ml, με εσμύρισμα NS29/32 

Συσκευασία
1/1

004.04.910

Κωνικές φιάλες υάλινες 1000ml, με εσμύρισμα NS24/29 

Συσκευασία
1/1

004.04.911

Κωνικές φιάλες υάλινες 1000ml, με εσμύρισμα NS29/32 

Συσκευασία
1/1

004.04.920

Κωνικές φιάλες υάλινες 2000ml, με εσμύρισμα NS29/32 

Συσκευασία
1/1
Print
logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Γ.Ε.ΜΗ: 5827801000

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging