Κωνικές φιάλες υάλινες με βιδωτό πώμα

Κωνικές φιάλες υάλινες με βιδωτό πώμα

Κωνικές φιάλες υάλινες με βιδωτό πώμα

- απο βοριοπυριτικό γυαλί SIMAX (BORO 3.3)

- βαθμονομημένες 

- με πλαστικό βιδωτό πώμα 

004.03.100

Κωνική φιάλη γυάλινη 100ml, με βιδωτό πώμα, GL25, με διάμετρο πυθμένα 6,40cm και ύψος 10,00cm

Συσκευασία
1/10

004.03.250

Κωνική φιάλη γυάλινη 250ml, με βιδωτό πώμα, GL32, με διάμετρο πυθμένα 8,50cm και ύψος 14,00cm

Συσκευασία
1/10

004.03.500

Κωνική φιάλη γυάλινη 500ml, με βιδωτό πώμα, GL32, με διάμετρο πυθμένα 10,50cm και ύψος 17,50cm

Συσκευασία
1/10

004.03.910

Κωνική φιάλη γυάλινη 1000ml, με βιδωτό πώμα, GL32,  με διάμετρο πυθμένα 13,10cm και  ύψος 21,50cm

Συσκευασία
1/10
Print
logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Γ.Ε.ΜΗ: 5827801000

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging