Κωνικές Φιάλες υάλινες Simax

Κωνικές Φιάλες υάλινες Simax

Κωνικές Φιάλες υάλινες Simax

- απο βοριοπυριτικό γυαλί SIMAX (BORO 3.3)

- βαθμονομημένες 

004.01.025

Κωνική φιάλη γυάλινη 25ml, στενόλαιμη, με διάμετρο στομίου 2,20cm & πυθμένα 4,20cm, ύψους 7,50cm

Συσκευασία
1/10

004.01.026

Κωνική φιάλη γυάλινη 25ml, ευρύλαιμη, με διάμετρο στομίου 3,20cm & πυθμένα 4,20cm, ύψους 7,00cm

Συσκευασία
1/10

004.01.050

Κωνική φιάλη γυάλινη 50ml, στενόλαιμη, με διάμετρο στομίου 2,20cm & πυθμένα 5,10cm, ύψους 9,00cm NORMAX

Συσκευασία
1/10

004.01.051

Κωνική φιάλη γυάλινη 50ml, ευρύλαιμη, με διάμετρο στομίου 3,40cm & πυθμένα 5,10cm, ύψους 8,50cm  

Συσκευασία
1/10

004.01.100

Κωνική φιάλη γυάλινη 100ml, στενόλαιμη, με διάμετρο στομίου 2,20cm & πυθμένα 6,40cm, ύψους 10,50cm NORMAX

Συσκευασία
1/10

004.01.101

Κωνική φιάλη γυάλινη 100ml, ευρύλαιμη, με διάμετρο στομίου 3,40cm & πυθμένα 6,40cm, ύψους 11,00cm

Συσκευασία
1/10

004.01.200

Κωνική φιάλη γυάλινη 200ml, στενόλαιμη, με διάμετρο στομίου 3,40cm & πυθμένα 7,90cm, ύψους 13,50cm

Συσκευασία
1/10

004.01.201

Κωνική φιάλη γυάλινη 200ml, ευρύλαιμη, με διάμετρο στομίου 5,00cm & πυθμένα 7,90cm, ύψους 13,10cm

Συσκευασία
1/10

004.01.250

Κωνική φιάλη γυάλινη 250ml, στενόλαιμη, με διάμετρο στομίου 3,40cm & πυθμένα 8,50cm, ύψους 14,50cm

Συσκευασία
1/10

004.01.251

Κωνική φιάλη γυάλινη 250ml, ευρύλαιμη, με διάμετρο στομίου 5,00cm & πυθμένα 8,50cm, ύψους 14,00cm

Συσκευασία
1/10

004.01.300

Κωνική φιάλη γυάλινη 300ml, στενόλαιμη, με διάμετρο στομίου 3,40cm & πυθμένα 8,70cm, ύψους 16,00cm

Συσκευασία
1/10

004.01.301

Κωνική φιάλη γυάλινη 300ml, ευρύλαιμη, με διάμετρο στομίου 5,00cm & πυθμένα 8,70cm, ύψους 15,60cm

Συσκευασία
1/10

004.01.500

Κωνική φιάλη γυάλινη 500ml, στενόλαιμη, με διάμετρο στομίου 3,40cm & πυθμένα 10,50cm, ύψους 18,00cm

Συσκευασία
1/10

004.01.501

Κωνική φιάλη γυάλινη 500ml, ευρύλαιμη, με διάμετρο στομίου 5,00cm & πυθμένα 10,50cm, ύψους 17,50cm

Συσκευασία
1/10

004.01.910

Κωνική φιάλη γυάλινη 1000ml, στενόλαιμη, με διάμετρο στομίου 4,20cm & πυθμένα 13,10cm, ύψους 22,00cm

Συσκευασία
1/10

004.01.911

Κωνική φιάλη γυάλινη 1000ml, ευρύλαιμη, με διάμετρο στομίου 5,00cm & πυθμένα 13,10cm, ύψους 22,00cm

Συσκευασία
1/10

004.01.920

Κωνική φιάλη γυάλινη 2000ml, στενόλαιμη, με διάμετρο στομίου 5,00cm & πυθμένα 16,60cm, ύψους 28,00cm

Συσκευασία
1/6

004.01.921

Κωνική φιάλη γυάλινη 2000ml, ευρύλαιμη, με διάμετρο στομίου 7,20cm & πυθμένα 15,30cm, ύψους 28,00cm

Συσκευασία
1/6

004.01.930

Κωνική φιάλη γυάλινη 3000ml, στενόλαιμη, με διάμετρο στομίου 5,00cm & πυθμένα 18,70cm, ύψους 31,00cm

Συσκευασία
1/6

004.01.950

Κωνική φιάλη γυάλινη 5000ml, στενόλαιμη, με διάμετρο στομίου 5,00cm & πυθμένα 22,00cm, ύψους 36,50cm

Συσκευασία
1/2
Print
logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Γ.Ε.ΜΗ: 5827801000

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging