Ογκομετρικές φιάλες γυάλινες Α Κλάσης με πλαστικό πώμα NORMAX

Ογκομετρικές φιάλες γυάλινες Α Κλάσης με πλαστικό πώμα NORMAX

Ογκομετρικές φιάλες γυάλινες Α Κλάσης με πλαστικό πώμα NORMAX

- απο βοριοπυριτικό γυαλί (BORO 3.3)

- με πώμα απο υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο

- με μπλε τύπωμα

- με πιστοποιητικό παρτίδας 

003.03.005

Ογκομετρική φιάλη γυάλινη 5ml Α Κλάση με πλαστικό πώμα NS 10/19

Συσκευασία
1/1

003.03.010

Ογκομετρική φιάλη γυάλινη 10ml Α Κλάση με πλαστικό πώμα NS 10/19

Συσκευασία
1/1

003.03.020

Ογκομετρική φιάλη γυάλινη 20ml Α Κλάση με πλαστικό πώμα NS 12/21

Συσκευασία
1/2

003.03.021

Ογκομετρική φιάλη γυάλινη 20ml Α Κλάση με πλαστικό πώμα NS 10/19

Συσκευασία
1/2

003.03.025

Ογκομετρική φιάλη γυάλινη 25ml Α Κλάση με πλαστικό πώμα NS 10/19

Συσκευασία
1/2

003.03.026

Ογκομετρική φιάλη γυάλινη 25ml Α Κλάση με πλαστικό πώμα NS 12/21

Συσκευασία
1/2

003.03.050

Ογκομετρική φιάλη γυάλινη 50ml Α Κλάση με πλαστικό πώμα NS 14/23

Συσκευασία
1/2

003.03.100

Ογκομετρική φιάλη γυάλινη 100ml Α Κλάση με πλαστικό πώμα NS 14/23

Συσκευασία
1/2

003.03.200

Ογκομετρική φιάλη γυάλινη 200ml Α Κλάση με πλαστικό πώμα NS 14/23

Συσκευασία
1/2

003.03.250

Ογκομετρική φιάλη γυάλινη 250ml Α Κλάση με πλαστικό πώμα NS 14/23

Συσκευασία
1/2

003.03.500

Ογκομετρική φιάλη γυάλινη 500ml Α Κλάση με πλαστικό πώμα NS 19/26

Συσκευασία
1/2

003.03.910

Ογκομετρική φιάλη γυάλινη 1000ml Α Κλάση με πλαστικό πώμα NS 24/29

Συσκευασία
1/2

003.03.920

Ογκομετρική φιάλη γυάλινη 2000ml Α Κλάση με πλαστικό πώμα NS 29/32

Συσκευασία
1/2
Print
logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Γ.Ε.ΜΗ: 5827801000

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging