Ογκομετρικοί κύλινδροι γυάλινοι Α Κλάσης NORMAX

Ογκομετρικοί κύλινδροι γυάλινοι Α Κλάσης NORMAX

Ογκομετρικοί κύλινδροι γυάλινοι Α Κλάσης NORMAX

- απο βορυοπυριτικό γυαλί (Boro 3.3) 

- με πιστοποιητικό πατρίδας 

- με μπλέ βαθμονόμηση

- υψηλής φόρμας

- με εξάγωνη βάση 

- με ρύγχος εκκροής

001.01.005

Ογκομετρικός κύλινδρος γυάλινος 5ml, Α Κλάσης, με μπλε βαθμονόμηση ανά 0,1ml, ύψους 11,70cm & διαμέτρου 1,20cm

Συσκευασία
1/2

001.01.010

Ογκομετρικός κύλινδρος γυάλινος 10ml, Α Κλάσης, με μπλε βαθμονόμηση ανά 0,2ml, ύψους 13,70cm & διαμέτρου 1,50cm

Συσκευασία
1/2

001.01.011

Ογκομετρικός κύλινδρος γυάλινος 11ml, Α Κλάσης, με μπλε βαθμονόμηση ανά 0,2ml, ύψους 14,20cm & διαμέτρου 1,50cm

Συσκευασία
1/2

001.01.025

Ογκομετρικός κύλινδρος γυάλινος 25ml, Α Κλάσης, με μπλε βαθμονόμηση ανά 0,5ml, ύψους 16,70cm & διαμέτρου 2,00cm

Συσκευασία
1/2

001.01.050

Ογκομετρικός κύλινδρος γυάλινος 50ml, Α Κλάσης, με μπλε βαθμονόμηση ανά 1ml, ύψους 20,00cm & διαμέτρου 2,50cm

Συσκευασία
1/2

001.01.100

Ογκομετρικός κύλινδρος γυάλινος 100ml, Α Κλάσης, με μπλε βαθμονόμηση ανά 1ml, ύψους 25,00cm & διαμέτρου 3,00cm

Συσκευασία
1/2

001.01.250

Ογκομετρικός κύλινδρος γυάλινος 250ml, Α Κλάσης, με μπλε βαθμονόμηση ανά 2ml, ύψους 31,00cm & διαμέτρου 4,00cm

Συσκευασία
1/2

001.01.500

Ογκομετρικός κύλινδρος γυάλινος 500ml, Α Κλάσης, με μπλε βαθμονόμηση ανά 5ml, ύψους 37,50cm & διαμέτρου 5,50cm

Συσκευασία
1/1

001.01.910

Ογκομετρικός κύλινδρος γυάλινος 1000ml, Α Κλάσης, με μπλε βαθμονόμηση ανά 10ml, ύψους 47,00cm & διαμέτρου 6,50cm

Συσκευασία
1/1

001.01.920

Ογκομετρικός κύλινδρος γυάλινος 2000ml, Α Κλάσης, με μπλε βαθμονόμηση ανά 20ml, ύψους 52,00cm & διαμέτρου 8,50cm

Συσκευασία
1/1
Print
logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Γ.Ε.ΜΗ: 5827801000

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging