Ογκομετρικοί κύλινδροι γυάλινοι Β Κλάσης, με εσμυρισμένο γυάλινο πώμα SIMAX

Ογκομετρικοί κύλινδροι γυάλινοι Β Κλάσης, με εσμυρισμένο γυάλινο πώμα SIMAX

Ογκομετρικοί κύλινδροι γυάλινοι Β Κλάσης, με εσμυρισμένο γυάλινο πώμα SIMAX

- απο βορυοπυριτικό γυαλί Simax (Boro 3.3) 

- με καφέ βαθμονόμηση

- υψηλής φόρμας

- με εξάγωνη βάση 

001.05.010

Ογκομετρικός κύλινδρος γυάλινος 10ml, με εσμυρισμένο γυάλινο πώμα NS 10/19, Β Κλάσης, με καφέ βαθμονόμηση ανά 0,2ml, ύψους 13,50cm & διαμέτρου 1,55cm

Συσκευασία
1/10

001.05.025

Ογκομετρικός κύλινδρος γυάλινος 25ml, με εσμυρισμένο γυάλινο πώμα NS 14/23, Β Κλάσης, με καφέ βαθμονόμηση ανά 0,5ml, ύψους 16,00cm & διαμέτρου 2,13cm  

Συσκευασία
1/10

001.05.050

Ογκομετρικός κύλινδρος γυάλινος 50ml, με εσμυρισμένο γυάλινο πώμα NS 19/26, Β Κλάσης, με καφέ βαθμονόμηση ανά 1ml, ύψους 19,50cm & διαμέτρου 2,60cm  

Συσκευασία
1/10

001.05.100

Ογκομετρικός κύλινδρος γυάλινος 100ml, με εσμυρισμένο γυάλινο πώμα NS 24/29, Β Κλάσης, με καφέ βαθμονόμηση ανά 1ml, ύψους 24,00cm & διαμέτρου 3,13cm

Συσκευασία
1/10

001.05.250

Ογκομετρικός κύλινδρος γυάλινος 250ml, με εσμυρισμένο γυάλινο πώμα NS 29/32, Β Κλάσης, με καφέ βαθμονόμηση ανά 2ml, ύψους 32,00cm & διαμέτρου 4,07cm

Συσκευασία
1/10

001.05.500

Ογκομετρικός κύλινδρος γυάλινος 500ml, με εσμυρισμένο γυάλινο πώμα NS 34/35, Β Κλάσης, με καφέ βαθμονόμηση ανά 5ml, ύψους 38,00cm & διαμέτρου 5,32cm

Συσκευασία
1/10

001.05.910

Ογκομετρικός κύλινδρος γυάλινος 1000ml, με εσμυρισμένο γυάλινο πώμα NS 45/40, Β Κλάσης, με καφέ βαθμονόμηση ανά 10ml, ύψους 46,50cm & διαμέτρου 6,70cm

Συσκευασία
1/4
Print
logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Γ.Ε.ΜΗ: 5827801000

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging