Ποτήρια Ζέσεως γυάλινα BOMEX

Ποτήρια Ζέσεως γυάλινα BOMEX

Ποτήρια Ζέσεως γυάλινα BOMEX

- απο βοριοπυριτικό γυαλί (Boro 3.3)

- χαμηλής φόρμας

- με ρύγχος εκκροής

- βαθμονομημένα

002.02.010

Ποτήρι Ζέσεως γυάλινο 10ml

Συσκευασία
1/1

002.02.025

Ποτήρι Ζέσεως γυάλινο 25ml

Συσκευασία
1/12

002.02.050

Ποτήρι Ζέσεως γυάλινο 50ml

Συσκευασία
1/12

002.02.100

Ποτήρι Ζέσεως γυάλινο 100ml

Συσκευασία
1/12

002.02.150

Ποτήρι Ζέσεως γυάλινο 150ml

Συσκευασία
1/16

002.02.250

Ποτήρι Ζέσεως γυάλινο 250ml

Συσκευασία
1/12

002.02.400

Ποτήρι Ζέσεως γυάλινο 400ml

Συσκευασία
1/8

002.02.500

Ποτήρι Ζέσεως γυάλινο 500ml

Συσκευασία
1/8

002.02.600

Ποτήρι Ζέσεως γυάλινο 600ml

Συσκευασία
1/8

002.02.800

Ποτήρι Ζέσεως γυάλινο 800ml

Συσκευασία
1/8

002.02.910

Ποτήρι Ζέσεως γυάλινο 1000ml

Συσκευασία
1/6

002.02.920

Ποτήρι Ζέσεως γυάλινο 2000ml

Συσκευασία
1/2
Print
logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Γ.Ε.ΜΗ: 5827801000

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging