Ποτήρια Ζέσεως γυάλινα SIMAX

Ποτήρια Ζέσεως γυάλινα SIMAX

Ποτήρια Ζέσεως γυάλινα SIMAX

- απο βοριοπυριτικό γυαλί SIMAX (Boro 3.3)

- χαμηλής φόρμας

- με ρύγχος εκκροής

- βαθμονομημένα

002.01.005

Ποτήρι Ζέσεως γυάλινο 5ml, ύψους 3,00cm & διαμέτρου 2,20cm

Συσκευασία
1/10

002.01.010

Ποτήρι Ζέσεως γυάλινο 10ml, ύψους 3,50cm & διαμέτρου 2,60cm

Συσκευασία
1/10

002.01.025

Ποτήρι Ζέσεως γυάλινο 25ml, ύψους 5,00cm & διαμέτρου 3,40cm

Συσκευασία
1/10

002.01.050

Ποτήρι Ζέσεως γυάλινο 50ml, ύψους 6,00cm & διαμέτρου 4,20cm

Συσκευασία
1/10

002.01.100

Ποτήρι Ζέσεως γυάλινο 100ml, ύψους 7,00cm & διαμέτρου 5,00cm

Συσκευασία
1/10

002.01.150

Ποτήρι Ζέσεως γυάλινο 150ml, ύψους 8,00cm & διαμέτρου 6,00cm

Συσκευασία
1/10

002.01.250

Ποτήρι Ζέσεως γυάλινο 250ml, ύψους 9,50cm & διαμέτρου 7,00cm

Συσκευασία
1/10

002.01.400

Ποτήρι Ζέσεως γυάλινο 400ml, ύψους 11,00cm & διαμέτρου 8,00cm

Συσκευασία
1/10

002.01.600

Ποτήρι Ζέσεως γυάλινο 600ml, ύψους 12,50cm & διαμέτρου 9,00cm

Συσκευασία
1/10

002.01.800

Ποτήρι Ζέσεως γυάλινο 800ml, ύψους 13,50cm & διαμέτρου 10,00cm

Συσκευασία
1/10

002.01.910

Ποτήρι Ζέσεως γυάλινο 1000ml, ύψους 14,50cm & διαμέτρου 10,50cm

Συσκευασία
1/10

002.01.920

Ποτήρι Ζέσεως γυάλινο 2000ml, ύψους 18,50cm & διαμέτρου 13,00cm

Συσκευασία
1/4

002.01.930

Ποτήρι Ζέσεως γυάλινο 3000ml, ύψους 21,00cm & διαμέτρου 15,00cm

Συσκευασία
1/4

002.01.950

Ποτήρι Ζέσεως γυάλινο 5000ml, ύψους 27,00cm & διαμέτρου 17,00cm

Συσκευασία
1/2
Print
logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Γ.Ε.ΜΗ: 5827801000

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging