Ποτήρια Ζέσεως πλαστικά

Ποτήρια Ζέσεως πλαστικά

Ποτήρια Ζέσεως πλαστικά

- απο πολυπροπυλένιο

- χαμηλής φόρμας

- με μπλέ βαθμονόμηση

002.04.025

Ποτήρι Ζέσεως πλαστικό 25ml

Συσκευασία
1/1

002.04.050

Ποτήρι Ζέσεως πλαστικό 50ml

Συσκευασία
1/1

002.04.100

Ποτήρι Ζέσεως πλαστικό 100ml

Συσκευασία
1/1

002.04.250

Ποτήρι Ζέσεως πλαστικό 250ml

Συσκευασία
1/1

002.04.500

Ποτήρι Ζέσεως πλαστικό 500ml

Συσκευασία
1/1

002.04.910

Ποτήρι Ζέσεως πλαστικό 1000ml

Συσκευασία
1/1

002.04.920

Ποτήρι Ζέσεως πλαστικό 2000ml

Συσκευασία
1/1
Print
logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Γ.Ε.ΜΗ: 5827801000

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging