Προχοΐδες

Προχοΐδες

Προχοΐδες

- απο βοριοπυριτικό γυαλί

029.01.010

Προχοΐδες γυάλινες 10ml, λευκή, με ευθεία στρόφιγγα απο Teflon (PTFE), Schellbach, βαθμονομημένη ανά 0,02ml, με μπλε διαγράμμιση, Κλάσης ΑS, με πιστοποιητικό παρτιδας

Συσκευασία
1/1

029.01.011

Προχοΐδα γυάλινη ελαίου 10ml, μήκους 330mm, με ευθεία στρόφιγγα από Teflon (PTFE), βαθμονομημένη ανά 0,1ml, με καφέ διαγράμμιση, Κλάσης Β

Συσκευασία
1/1

029.01.025

Προχοΐδα γυάλινη 25ml, λευκή, με ευθεία στρόφιγγα απο Teflon (PTFE), Schellbach, βαθμονομημένη ανά 0,05ml, με μπλε διαγράμμιση, Κλάσης ΑS, με πιστοποιητικό παρτιδας

Συσκευασία
1/1

029.01.050

Προχοΐδα γυάλινη 50ml, λευκή, με ευθεία στρόφιγγα απο Teflon (PTFE), Schellbach, βαθμονομημένη ανά 0,1ml, με μπλε διαγράμμιση, Κλάσης ΑS, με πιστοποιητικό παρτιδας

Συσκευασία
1/1

029.01.100

Προχοΐδα γυάλινη 100ml, λευκή, με ευθεία στρόφιγγα απο Teflon (PTFE), Schellbach, βαθμονομημένη ανά 0,2ml, με μπλε διαγράμμιση, Κλάσης ΑS, με πιστοποιητικό παρτιδας

Συσκευασία
1/1

029.02.010

Προχοΐδα αυτόματη γυάλινη 10ml, λευκή, με στρόφιγγα από Teflon (PTFE), Schellbach, βαθμονομημένη ανά 0,05ml, με μπλε διαγράμμιση, Κλάσης ΑS, με πιστοποιητικό παρτίδας, με ενσωματωμένη πλαστική φιάλη 500ml 

Συσκευασία
1/1

029.02.025

Προχοΐδα αυτόματη γυάλινη 25ml, λευκή, με στρόφιγγα από Teflon (PTFE), Schellbach, βαθμονομημένη ανά 0,1ml, με μπλε διαγράμμιση, Κλάσης ΑS, με πιστοποιητικό παρτίδας, με ενσωματωμένη πλαστική φιάλη 1000ml 

Συσκευασία
1/1

029.02.050

Προχοΐδα αυτόματη γυάλινη 50ml, λευκή, με ευθεία στρόφιγγα από Teflon (PTFE), Schellbach, βαθμονομημένη ανά 0,1ml, με μπλε διαγράμμιση, Κλάσης ΑS, με πιστοποιητικό παρτίδας, με ενσωματωμένη πλαστική φιάλη 1000ml 

Συσκευασία
1/1
Print
logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Γ.Ε.ΜΗ: 5827801000

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging