Ράβδοι ανάδευσης γυάλινοι

Ράβδοι ανάδευσης γυάλινοι

Ράβδοι ανάδευσης γυάλινοι

068.01.620

Ράβδος ανάδευσης γυάλινος διαμέτρου 6mm και μήκους 200mm

Συσκευασία
1/1

068.01.625

Ράβδος ανάδευσης γυάλινος διαμέτρου 6mm και μήκους 250mm

Συσκευασία
1/1

068.01.630

Ράβδος ανάδευσης γυάλινος διαμέτρου 6mm και μήκους 300mm

Συσκευασία
1/1

068.01.720

Ράβδος ανάδευσης γυάλινος διαμέτρου 7mm και μήκους 200mm

Συσκευασία
1/1

068.01.730

Ράβδος ανάδευσης γυάλινος διαμέτρου 7mm και μήκους 300mm

Συσκευασία
1/1

068.01.830

Ράβδος ανάδευσης γυάλινος διαμέτρου 8mm και μήκους 300mm

Συσκευασία
1/1

068.01.930

Ράβδος ανάδευσης γυάλινος διαμέτρου 9mm και μήκους 300mm

Συσκευασία
1/1
Print
logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Γ.Ε.ΜΗ: 5827801000

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging