Σφαιρικές φιάλες γυάλινες εσμυρισμένες με επίπεδο πυθμένα

Σφαιρικές φιάλες γυάλινες εσμυρισμένες με επίπεδο πυθμένα

Σφαιρικές φιάλες γυάλινες εσμυρισμένες με επίπεδο πυθμένα

- απο βοριοπυριτικό γυαλί (BORO 3.3)

- με στενό λαιμό

005.01.051

Σφαιρική φιάλη γυάλινη 50ml, NS 19/26, με επίπεδο πυθμένα

Συσκευασία
1/1

005.01.050

Σφαιρική φιάλη γυάλινη 50ml, NS 24/29, με επίπεδο πυθμένα

Συσκευασία
1/1

005.01.052

Σφαιρική φιάλη γυάλινη 50ml, NS 29/32, με επίπεδο πυθμένα

Συσκευασία
1/1

005.01.100

Σφαιρική φιάλη γυάλινη 100ml, NS 19/26, με επίπεδο πυθμένα

Συσκευασία
1/1

005.01.101

Σφαιρική φιάλη γυάλινη 100ml, NS 24/29, με επίπεδο πυθμένα

Συσκευασία
1/1

005.01.102

Σφαιρική φιάλη γυάλινη 100ml, NS 29/32, με επίπεδο πυθμένα

Συσκευασία
1/1

005.01.250

Σφαιρική φιάλη γυάλινη 250ml, NS 24/29, με επίπεδο πυθμένα

Συσκευασία
1/1

005.01.251

Σφαιρική φιάλη γυάλινη 250ml, NS 29/32, με επίπεδο πυθμένα

Συσκευασία
1/1

005.01.500

Σφαιρική φιάλη γυάλινη 500ml, NS 24/29, με επίπεδο πυθμένα

Συσκευασία
1/1

005.01.501

Σφαιρική φιάλη γυάλινη 500ml, NS 29/32, με επίπεδο πυθμένα

Συσκευασία
1/1

005.01.910

Σφαιρική φιάλη γυάλινη 1000ml, NS 24/29, με επίπεδο πυθμένα

Συσκευασία
1/1

005.01.911

Σφαιρική φιάλη γυάλινη 1000ml, NS 29/32, με επίπεδο πυθμένα

Συσκευασία
1/1

005.01.920

Σφαιρική φιάλη γυάλινη 2000ml, NS 24/29, με επίπεδο πυθμένα

Συσκευασία
1/1

005.01.921

Σφαιρική φιάλη γυάλινη 2000ml, NS 29/32, με επίπεδο πυθμένα

Συσκευασία
1/1
Print
logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Γ.Ε.ΜΗ: 5827801000

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging