Σφαιρικές φιάλες γυάλινες με στρογγυλό πυθμένα

Σφαιρικές φιάλες γυάλινες με στρογγυλό πυθμένα

Σφαιρικές φιάλες γυάλινες με στρογγυλό πυθμένα

- απο βοριοπυριτικό γυαλί SIMAX (BORO 3.3)

- με στενό λαιμό και χείλος

005.05.100

Σφαιρική φιάλη γυάλινη 100ml, με στρογγυλό πυθμένα

Συσκευασία
1/10

005.05.250

Σφαιρική φιάλη γυάλινη 250ml, με στρογγυλό πυθμένα

Συσκευασία
1/10

005.05.500

Σφαιρική φιάλη γυάλινη 500ml, με στρογγυλό πυθμένα

Συσκευασία
1/10

005.05.910

Σφαιρική φιάλη γυάλινη 1000ml, με στρογγυλό πυθμένα

Συσκευασία
1/10

005.05.920

Σφαιρική φιάλη γυάλινη 2000ml, με στρογγυλό πυθμένα

Συσκευασία
1/6
Print
logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Γ.Ε.ΜΗ: 5827801000

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging