Θερμόμετρα Εργαστηριακά Γυάλινα Οινοπνεύματος

Θερμόμετρα Εργαστηριακά Γυάλινα Οινοπνεύματος

Θερμόμετρα Εργαστηριακά Γυάλινα Οινοπνεύματος

027.01.050

Θερμόμετρα οινοπνεύματος -10 +50 οC

Συσκευασία
1/10

027.01.111

Θερμόμετρα οινοπνεύματος -20 +110 οC

Συσκευασία
1/10

027.01.150

Θερμόμετρα οινοπνεύματος -10 +150 οC

Συσκευασία
1/10

027.01.200

Θερμόμετρα οινοπνεύματος -10 +200 οC

Συσκευασία
1/10
Print
logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Γ.Ε.ΜΗ: 5827801000

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging