Χωνευτήρια πορσελάνης

Χωνευτήρια πορσελάνης

Χωνευτήρια πορσελάνης

- μεσαίας φόρμας

084.03.035

Χωνευτήρια πορσελάνης όγκου 12ml, διαμέτρου 35mm και ύψους 28mm

Συσκευασία
1/10

084.03.040

Χωνευτήρια πορσελάνης όγκου 20ml, διαμέτρου 40mm και ύψους 32mm

Συσκευασία
1/10

084.03.045

Χωνευτήρια πορσελάνης όγκου 30ml, διαμέτρου 45mm και ύψους 36mm

Συσκευασία
1/10

084.03.050

Χωνευτήρια πορσελάνης όγκου 45ml, διαμέτρου 50mm και ύψους 40mm

Συσκευασία
1/10

084.03.060

Χωνευτήρια πορσελάνης όγκου 80ml, διαμέτρου 60mm και ύψους 48mm

Συσκευασία
1/10

084.03.070

Χωνευτήρια πορσελάνης όγκου 120ml, διαμέτρου 70mm και ύψους 56mm

Συσκευασία
1/10
Print
logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Γ.Ε.ΜΗ: 5827801000

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging