Τρυβλία

028.02.061

Τρυβλία πλαστικά (PS) Ø55mm X H 14,2, με καπάκι και 6 αεραγωγούς, aseptic sterile 

Συσκευασία
15/1620

028.02.060

Τρυβλία πλαστικά (PS) Ø60mm X H13, με καπάκι και 3 αεραγωγούς, beta rays sterile 

 
 
Συσκευασία
10/1080

028.03.060

Τρυβλία πλαστικά (PS), CONTACT, Ø65mm X H 14,5, με αλφαριθμητικά βαθμονομημένο καπάκι, 4 αεραγωγούς, aseptic sterile 

Συσκευασία
20/720

028.02.090

Τρυβλία πλαστικά (PS) Ø90mm X H 14,2, με καπάκι και 3 αεραγωγούς, aseptic sterile 

Συσκευασία
33/825

028.02.095

Τρυβλία πλαστικά (PS) Ø90mm X H 14,2, με καπάκι και 3 αεραγωγούς, beta rays sterile 

Συσκευασία
33/825

028.02.091

Τρυβλία πλαστικά (PS) Ø90mm X H 14,2mm, διχοτομημένα, με καπάκι και 3 αεραγωγούς, aseptic sterile 

Συσκευασία
33/825

028.02.096

Τρυβλία πλαστικά (PS) Ø90mm X H 14,2mm, διχοτομημένα, με καπάκι και 3 αεραγωγούς, beta rays sterile 

Συσκευασία
33/825

028.02.097

Τρυβλία πλαστικά (PS) Ø90mm X H 14,2mm, τριχοτομημένα, με καπάκι και 3 αεραγωγούς, beta rays sterile 

Συσκευασία
20/500

028.02.120

Τρυβλία πλαστικά (PS), τετράγωνα, 120X120mm X H15,8mm, με καπάκι και 4 αεραγωγούς, aseptic sterile 

Συσκευασία
14/252

028.02.150

Τρυβλία πλαστικά (PS) Ø150mm X H20,6mm, με καπάκι και 3 αεραγωγούς, aseptic sterile 

Συσκευασία
11/176

028.01.060

Τρυβλία υάλινα 6cm, διαστάσεων Ø55,5 Χ Η15mm, με καπάκι

Συσκευασία
18/144

028.01.080

Τρυβλία υάλινα 8cm, διαστάσεων Ø75,5 Χ Η15mm, με καπάκι

Συσκευασία
18/144

028.01.090

Τρυβλία υάλινα 9cm, διαστάσεων Ø85,5 Χ Η15mm, με καπάκι

Συσκευασία
18/72

028.01.100

Τρυβλία υάλινα 10cm, διαστάσεων Ø95,5 Χ Η15mm, με καπάκι

Συσκευασία
18/72

028.01.101

Τρυβλία υάλινα 10cm, διαστάσεων Ø95,5 Χ Η20mm, με καπάκι

Συσκευασία
18/72

028.01.120

Τρυβλία υάλινα 120mm, διαστάσεων  Ø115 Χ Η20mm, με καπάκι

Συσκευασία
18/72

028.01.150

Τρυβλία υάλινα 150mm, διαστάσεων  Ø143 Χ Η25mm, με καπάκι

Συσκευασία
18/72
Print
logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Γ.Ε.ΜΗ: 5827801000

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging