Πιπέτες αυτόματες μεταβλητού όγκου, πολυκάναλες Socorex

Πιπέτες αυτόματες μεταβλητού όγκου, πολυκάναλες Socorex

Πιπέτες αυτόματες μεταβλητού όγκου, πολυκάναλες Socorex

- πλήρως αποστειρώσιμες

- με αυτόματη απόρριψη ρύγχων

- με εργονομική λαβή

- με έμβολο ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη εφαρμογή περισσότερων ρυγχών

- με δυνατότητα περιστροφής 360ο του κάτω μέρους

- με εργοστασιακή πιστοποίηση

- με τρία χρόνια εργοστασιακή εγγύηση

045.21.010

Πιπέτα μεταβλητού όγκου 0,5-10μL, Acura® manual 855, 8-κάναλη, βάρους 155gr, υποδιαίρεση ανά 0,01μL, ακρίβειας  min vol +/- 3,5% - med. vol +/-2,5% - max vol +/-1,5%, SOCOREX  

Συσκευασία
1/1

045.21.050

Πιπέτα μεταβλητού όγκου 5-50μL, Acura® manual 855, 8-κάναλη, βάρους 165gr, υποδιαίρεση ανά 0,1μL, ακρίβειας  min vol +/- 1% - med. vol +/-0,9% - max vol +/-0,8%, SOCOREX  

Συσκευασία
1/1

045.21.100

Πιπέτα μεταβλητού όγκου 10-100μL, Acura® manual 855, 8-κάναλη, βάρους 165gr, υποδιαίρεση ανά 0,1μL, ακρίβειας  min vol +/- 1% - med. vol +/-0,9% - max vol +/-0,8%, SOCOREX  

 
Συσκευασία
1/1

045.21.200

Πιπέτα μεταβλητού όγκου 20-200μL, Acura® manual 855, 8-κάναλη, βάρους 165gr, υποδιαίρεση ανά 0,2μL, ακρίβειας  min vol +/- 0,9% - med. vol +/-0,8% - max vol +/-0,7%, SOCOREX  

Συσκευασία
1/1

045.21.350

Πιπέτα μεταβλητού όγκου 40-350μL, Acura® manual 855, 8-κάναλη, βάρους 168gr, υποδιαίρεση ανά 0,4μL, ακρίβειας  min vol +/- 1% - med. vol +/-0,9% - max vol +/-0,8%, SOCOREX  

Συσκευασία
1/1

045.22.010

Πιπέτα μεταβλητού όγκου 0,5-10μL, Acura® manual 855, 12-κάναλη, βάρους 184gr, υποδιαίρεση ανά 0,01μL, ακρίβειας  min vol +/- 3,5% - med. vol +/-2,5% - max vol +/-1,5%, SOCOREX  

Συσκευασία
1/1

045.22.050

Πιπέτα μεταβλητού όγκου 5-50μL, Acura® manual 855, 12-κάναλη, βάρους 199gr, υποδιαίρεση ανά 0,1μL, ακρίβειας  min vol +/- 1% - med. vol +/-0,9% - max vol +/-0,8%, SOCOREX  

Συσκευασία
1/1

045.22.200

Πιπέτα μεταβλητού όγκου 20-200μL, Acura® manual 855, 12-κάναλη, βάρους 201gr, υποδιαίρεση ανά 0,2μL, ακρίβειας  min vol +/- 0,9% - med. vol +/-0,8% - max vol +/-0,7%, SOCOREX  

Συσκευασία
1/1

045.22.350

Πιπέτα μεταβλητού όγκου 40-350μL, Acura® manual 855, 12-κάναλη, βάρους 203gr, υποδιαίρεση ανά 0,4μL, ακρίβειας  min vol +/- 1% - med. vol +/-0,9% - max vol +/-0,8%, SOCOREX  

Συσκευασία
1/1
Print
logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Γ.Ε.ΜΗ: 5827801000

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging