Πιπέτες αυτόματες σταθερού & μεταβλητού όγκου, μονοκάναλες Socorex

Πιπέτες αυτόματες σταθερού & μεταβλητού όγκου, μονοκάναλες Socorex

Πιπέτες αυτόματες σταθερού & μεταβλητού όγκου, μονοκάναλες Socorex

- πλήρως αποστειρώσιμες

- με αυτόματη απόρριψη ρύγχους

- με εργονομική λαβή

- με έμβολο ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη εφαρμογή περισσότερων ρυγχών

- με εργοστασιακή πιστοποιηση

- με τρία χρόνια εργοστασιακή εγγύηση

045.19.005

Πιπέτα σταθερού όγκου 5μL, Acura® manual 815,  βάρους 85gr, ακρίβειας +/-1,4%, SOCOREX  

Συσκευασία
1/1

045.19.010

Πιπέτα σταθερού όγκου 10μL, Acura® manual 815, βάρους 85gr, ακρίβειας +/-0,7%, SOCOREX  

Συσκευασία
1/1

045.19.020

Πιπέτα σταθερού όγκου 20μL, Acura® manual 815, βάρους 85gr, ακρίβειας +/-0,75%, SOCOREX  

Συσκευασία
1/1

045.19.025

Πιπέτα σταθερού όγκου 25μL, Acura® manual 815, βάρους 89gr, ακρίβειας +/-0,7%, SOCOREX  

Συσκευασία
1/1

045.19.050

Πιπέτα σταθερού όγκου 50μL, Acura® manual 815, βάρους 89gr, ακρίβειας +/-0,7%, SOCOREX  

Συσκευασία
1/1

045.19.100

Πιπέτα σταθερού όγκου 100μL, Acura® manual 815, βάρους 89gr, ακρίβειας +/-0,7%, SOCOREX  

Συσκευασία
1/1

045.19.200

Πιπέτα σταθερού όγκου 200μL, Acura® manual 815, βάρους 89gr, ακρίβειας +/-0,7%, SOCOREX  

Συσκευασία
1/1

045.19.250

Πιπέτα σταθερού όγκου 250μL, Acura® manual 815, βάρους 93gr, ακρίβειας +/-0,7%, SOCOREX  

Συσκευασία
1/1

045.19.500

Πιπέτα σταθερού όγκου 500μL, Acura® manual 815, βάρους 93gr, ακρίβειας +/-0,7%, SOCOREX  

Συσκευασία
1/1

045.19.910

Πιπέτα σταθερού όγκου 1000μL, Acura® manual 815, βάρους 93gr, ακρίβειας +/-0,6%, SOCOREX  

Συσκευασία
1/1

045.19.920

Πιπέτα σταθερού όγκου 2000μL, Acura® manual 835F, βάρους 105gr, ακρίβειας +/-0,5%, SOCOREX  

Συσκευασία
1/1

045.19.950

Πιπέτα σταθερού όγκου 5000μL, Acura® manual 835F, βάρους 111gr, ακρίβειας +/-0,6%, SOCOREX  

Συσκευασία
1/1

045.19.911

Πιπέτα σταθερού όγκου 10000μL, Acura® manual 835F, βάρους 120gr, ακρίβειας +/-0,5%, SOCOREX  

Συσκευασία
1/1

045.20.002

Πιπέτα μεταβλητού όγκου 0,1-2μL, Acura® manual 825, υποδιαίρεση ανά 0,002μL, βάρους 88gr, ακρίβειας  min vol +/- 6% - med. vol +/-4% - max vol +/-2%, SOCOREX  

Συσκευασία
1/1

045.20.010

Πιπέτα μεταβλητού όγκου 0,5-10μL, Acura® manual 825, βάρους 88gr, υποδιαίρεση ανά 0,01μL, ακρίβειας  min vol +/- 2,5% - med. vol +/-1,8% - max vol +/-1%, SOCOREX  

Συσκευασία
1/1

045.20.011

Πιπέτα μεταβλητού όγκου 1-10μL, Acura® manual 825, βάρους 88gr, υποδιαίρεση ανά 0,01μL, ακρίβειας  min vol +/- 2,5% - med. vol +/-1,8% - max vol +/-1%, SOCOREX  

Συσκευασία
1/1

045.20.020

Πιπέτα μεταβλητού όγκου 2-20μL, Acura® manual 825, βάρους 88gr, υποδιαίρεση ανά 0,02μL, ακρίβειας  min vol +/- 2,5% - med. vol +/-1,8% - max vol +/-1%, SOCOREX  

Συσκευασία
1/1

045.20.050

Πιπέτα μεταβλητού όγκου 5-50μL, Acura® manual 825, βάρους 90gr, υποδιαίρεση ανά 0,1μL, ακρίβειας  min vol +/- 1,5% - med. vol +/-1,3% - max vol +/-1%, SOCOREX  

Συσκευασία
1/1

045.20.100

Πιπέτα μεταβλητού όγκου 10-100μL, Acura® manual 825, βάρους 92gr, υποδιαίρεση ανά 0,1μL, ακρίβειας  min vol +/- 1,5% - med. vol +/-1,2% - max vol +/-0,8%, SOCOREX  

Συσκευασία
1/1

045.20.200

Πιπέτα μεταβλητού όγκου 20-200μL, Acura® manual 825, βάρους 90gr, υποδιαίρεση ανά 0,2μL, ακρίβειας  min vol +/- 1,5% - med. vol +/-1,1% - max vol +/-0,6%, SOCOREX  

Συσκευασία
1/1

045.20.910

Πιπέτα μεταβλητού όγκου 100-1000μL, Acura® manual 825, βάρους 95gr, υποδιαίρεση ανά 1μL, ακρίβειας  min vol +/- 1,5% - med. vol +/-1% - max vol +/-0,5%, SOCOREX  

Συσκευασία
1/1

045.20.920

Πιπέτα μεταβλητού όγκου 200-2000μL, Acura® manual 835, βάρους 108gr, υποδιαίρεση ανά 2μL, ακρίβειας  min vol +/- 1,5% - med. vol +/-1% - max vol +/-0,5%, SOCOREX  

Συσκευασία
1/1

045.20.950

Πιπέτα μεταβλητού όγκου 500-5000μL, Acura® manual 835, βάρους 116gr, υποδιαίρεση ανά 10μL, ακρίβειας  min vol +/- 1,5% - med. vol +/-1,1% - max vol +/-0,6%, SOCOREX  

Συσκευασία
1/1

045.20.911

Πιπέτα μεταβλητού όγκου 1000-10000μL, Acura® manual 835, βάρους 130gr, υποδιαίρεση ανά 10μL, ακρίβειας  min vol +/- 1,5% - med. vol +/-0,7% - max vol +/-0,5%, SOCOREX  

Συσκευασία
1/1
Print
logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Γ.Ε.ΜΗ: 5827801000

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging