Πιπέτες επαναληπτικές & ρύγχη - σύριγγες

Πιπέτες επαναληπτικές & ρύγχη - σύριγγες

Πιπέτες επαναληπτικές & ρύγχη - σύριγγες

045.01.001

Πιπέτα επαναληπτική Ritter Ripette® για όγκους 1μL - 5000μL, με εργονομική λαβή, βάρους 105gr, με ένα χρόνο εργοστασιακή εγγύηση 

Συσκευασία
1/1

045.01.003

Πιπέτα επαναληπτική Ritter Ripette®  PRO για όγκους 1μL - 5500μl, με εργονομική λαβή, με ένα χρόνο εργοστασιακή εγγύηση 

Συσκευασία
1/1

046.01.005

Ρύγχη - σύριγγες Ritips® 0,5ml, κατάλληλα για πιπέτες Ripette®, Ripette®pro, Multipette® 4780, eLine™-Dispenser, Minilab 100, Minilab 101, Minilab 201,Distriman®, Repetman®, StepMate, EasyStep, EasyStep electronic, RepeatOne®, Handrop

Συσκευασία
100/3000

046.01.012

Ρύγχη - σύριγγες Ritips® 1,25ml, κατάλληλα για πιπέτες Ripette®, Ripette®pro, Multipette® 4780, eLine™-Dispenser, Minilab 100, Minilab 101, Minilab 201,Distriman®, Repetman®, StepMate, EasyStep, EasyStep electronic, RepeatOne®, Handrop

Συσκευασία
100/3000

046.01.025

Ρύγχη - σύριγγες Ritips® 2,5ml, κατάλληλα για πιπέτες Ripette®, Ripette®pro, Multipette® 4780, eLine™-Dispenser, Minilab 100, Minilab 101, Minilab 201,Distriman®, Repetman®, StepMate, EasyStep, EasyStep electronic, RepeatOne®, Handrop

Συσκευασία
100/3000

046.01.050

Ρύγχη - σύριγγες Ritips® 5ml, κατάλληλα για πιπέτες Ripette®, Ripette®pro, Multipette® 4780, eLine™-Dispenser, Minilab 100, Minilab 101, Minilab 201,Distriman®, Repetman®, StepMate, EasyStep, EasyStep electronic, RepeatOne®, Handrop

Συσκευασία
100/3000

046.01.125

Ρύγχη - σύριγγες Ritips® 12,5ml, κατάλληλα για πιπέτες Ripette®, Ripette®pro, Multipette® 4780, eLine™-Dispenser, Minilab 100, Minilab 101, Minilab 201,Distriman®, Repetman®, StepMate, EasyStep, EasyStep electronic, RepeatOne®, Handrop

Συσκευασία
100/3000

046.01.250

Ρύγχη - σύριγγες Ritips® 25ml, κατάλληλα για πιπέτες Ripette®, Ripette®pro, Multipette® 4780, eLine™-Dispenser, Minilab 100, Minilab 101, Minilab 201,Distriman®, Repetman®, StepMate, EasyStep, EasyStep electronic, RepeatOne®, Handrop

Συσκευασία
25/750

046.01.500

Ρύγχη - σύριγγες Ritips® 50ml, κατάλληλα για πιπέτες Ripette®, Ripette®pro, Multipette® 4780, eLine™-Dispenser, Minilab 100, Minilab 101, Minilab 201,Distriman®, Repetman®, StepMate, EasyStep, EasyStep electronic, RepeatOne®, Handrop

Συσκευασία
25/500

046.02.001

Ρύγχη - σύριγγες Ritips® evolution 0,1ml, κατάλληλα για πιπέτες Ripette®, Ripette®pro, Ripette®genX, eLine™ Dispenser, Multipette® 4780, Multipette® plus(χωρίς ένδειξη οθόνης), Multipette® M4(χωρίς ένδειξη οθόνης), Minilab 100, Minilab 101, Minilab 201, Distriman®, StepMate, EasyStep, EasyStep electronic, RepeatOne®, Handrop, HandyStep®, HandyStep® S, HandyStep® electronic

Συσκευασία
100/3000

046.02.002

Ρύγχη - σύριγγες Ritips® evolution 0,2ml, κατάλληλα για πιπέτες Ripette®, Ripette®pro, Ripette®genX, eLine™ Dispenser, Multipette® 4780, Multipette® plus(χωρίς ένδειξη οθόνης), Multipette® M4(χωρίς ένδειξη οθόνης), Minilab 100, Minilab 101, Minilab 201, Distriman®, StepMate, EasyStep, EasyStep electronic, RepeatOne®, Handrop, HandyStep®, HandyStep® S, HandyStep® electronic

Συσκευασία
100/3000

046.02.005

Ρύγχη - σύριγγες Ritips® evolution 0,5ml, κατάλληλα για πιπέτες Ripette®, Ripette®pro, Ripette®genX, eLine™ Dispenser, Multipette® 4780, Multipette® plus(χωρίς ένδειξη οθόνης), Multipette® M4(χωρίς ένδειξη οθόνης), Minilab 100, Minilab 101, Minilab 201, Distriman®, StepMate, EasyStep, EasyStep electronic, RepeatOne®, Handrop, HandyStep®, HandyStep® S, HandyStep® electronic

Συσκευασία
100/3000

046.02.010

Ρύγχη - σύριγγες Ritips® evolution 1ml, κατάλληλα για πιπέτες Ripette®, Ripette®pro, Ripette®genX, eLine™ Dispenser, Multipette® 4780, Multipette® plus(χωρίς ένδειξη οθόνης), Multipette® M4(χωρίς ένδειξη οθόνης), Minilab 100, Minilab 101, Minilab 201, Distriman®, StepMate, EasyStep, EasyStep electronic, RepeatOne®, Handrop, HandyStep®, HandyStep® S, HandyStep® electronic

Συσκευασία
100/3000

046.02.025

Ρύγχη - σύριγγες Ritips® evolution 2,5ml, κατάλληλα για πιπέτες Ripette®, Ripette®pro, Ripette®genX, eLine™ Dispenser, Multipette® 4780, Multipette® plus(χωρίς ένδειξη οθόνης), Multipette® M4(χωρίς ένδειξη οθόνης), Minilab 100, Minilab 101, Minilab 201, Distriman®, StepMate, EasyStep, EasyStep electronic, RepeatOne®, Handrop, HandyStep®, HandyStep® S, HandyStep® electronic

Συσκευασία
100/3000

046.02.050

Ρύγχη - σύριγγες Ritips® evolution 5ml, κατάλληλα για πιπέτες Ripette®, Ripette®pro, Ripette®genX, eLine™ Dispenser, Multipette® 4780, Multipette® plus(χωρίς ένδειξη οθόνης), Multipette® M4(χωρίς ένδειξη οθόνης), Minilab 100, Minilab 101, Minilab 201, Distriman®, StepMate, EasyStep, EasyStep electronic, RepeatOne®, Handrop, HandyStep®, HandyStep® S, HandyStep® electronic

Συσκευασία
100/3000

046.02.100

Ρύγχη - σύριγγες Ritips® evolution 10ml, κατάλληλα για πιπέτες Ripette®, Ripette®pro, Ripette®genX, eLine™ Dispenser, Multipette® 4780, Multipette® plus(χωρίς ένδειξη οθόνης), Multipette® M4(χωρίς ένδειξη οθόνης), Minilab 100, Minilab 101, Minilab 201, Distriman®, StepMate, EasyStep, EasyStep electronic, RepeatOne®, Handrop, HandyStep®, HandyStep® S, HandyStep® electronic

Συσκευασία
100/3000

046.02.250

Ρύγχη - σύριγγες Ritips® evolution 25ml, κατάλληλα για πιπέτες Ripette®, Ripette®pro, Ripette®genX, eLine™ Dispenser, Multipette® 4780, Multipette® plus(χωρίς ένδειξη οθόνης), Multipette® M4(χωρίς ένδειξη οθόνης), Minilab 100, Minilab 101, Minilab 201, Distriman®, StepMate, EasyStep, EasyStep electronic, RepeatOne®, Handrop, HandyStep®, HandyStep® S, HandyStep® electronic

Συσκευασία
25/750

046.02.500

Ρύγχη - σύριγγες Ritips® evolution 50ml, κατάλληλα για πιπέτες Ripette®, Ripette®pro, Ripette®genX, eLine™ Dispenser, Multipette® 4780, Multipette® plus(χωρίς ένδειξη οθόνης), Multipette® M4(χωρίς ένδειξη οθόνης), Minilab 100, Minilab 101, Minilab 201, Distriman®, StepMate, EasyStep, EasyStep electronic, RepeatOne®, Handrop, HandyStep®, HandyStep® S, HandyStep® electronic

Συσκευασία
25/400

046.03.001

Αντάπτορες για Ritter® Ritips & Ritips evolution 25 & 50ml

Συσκευασία
1/1
Print
logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Γ.Ε.ΜΗ: 5827801000

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging