Πιπέτες μετρήσεως υάλινες

Πιπέτες μετρήσεως υάλινες

Πιπέτες μετρήσεως υάλινες

- κατασκευασμένες απο Soda-lime glass 

- με καφέ βαθμονόμιση από πάνω προς τα κάτω,

- Α Κλάσης, με πιστοποιητικό παρτίδας

- κατασκευασμένες σύμφωνα με το πρότυπο ISO 835     

015.01.001

Πιπέτες μετρήσεων υάλινες 0,1ml, με διαβάθμιση ανά 0,01ml

Συσκευασία
1/5

015.01.002

Πιπέτες μετρήσεων υάλινες 0,2ml, με διαβάθμιση ανά 0,01ml

Συσκευασία
1/5

015.01.005

Πιπέτες μετρήσεων υάλινες 0,5ml, με διαβάθμιση ανά 0,01ml

Συσκευασία
1/5

015.01.010

Πιπέτες μετρήσεων υάλινες 1ml, με διαβάθμιση ανά 0,01ml

Συσκευασία
1/5

015.01.020

Πιπέτες μετρήσεων υάλινες 2ml, με διαβάθμιση ανά 0,01ml

Συσκευασία
1/5

015.01.050

Πιπέτες μετρήσεων υάλινες 5ml, με διαβάθμιση ανά 0,05ml

Συσκευασία
1/5

015.01.100

Πιπέτες μετρήσεων υάλινες 10ml, με διαβάθμιση ανά 0,1ml

Συσκευασία
1/5

015.01.200

Πιπέτες μετρήσεων υάλινες 20ml, με διαβάθμιση ανά 0,1ml

Συσκευασία
1/25

015.01.250

Πιπέτες μετρήσεων υάλινες 25ml, με διαβάθμιση ανά 0,1ml

Συσκευασία
1/30

015.01.500

Πιπέτες μετρήσεων υάλινες 50ml, με διαβάθμιση ανά 0,1ml

Συσκευασία
1/40
Print
logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Γ.Ε.ΜΗ: 5827801000

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging