Πιπέτες - μικροδιανομείς Acura® self-refilling manual 865

Πιπέτες - μικροδιανομείς Acura® self-refilling manual 865

Πιπέτες - μικροδιανομείς Acura® self-refilling manual 865

- με εργονομική λαβή 

- με δυνατότητα τροφοδοσίας μέσω σωλήνα (περιλαμβάνεται στη συσκευασία), φιαλίδιου ή σύριγγας  

- πλήρως αποστειρώσιμη

- με τρία χρόνια εργοστασίακη εγγυήση

045.40.050

Πιπέτα - Μικροδιανομέας όγκου 5-50μL Acura® self-refilling manual 865, με υποδιαίρεση 0,1μL, Socorex

Συσκευασία
1/1

045.40.200

Πιπέτα - Μικροδιανομέας όγκου 20-200μL Acura® self-refilling manual 865, με υποδιαίρεση 0,2μL, Socorex

Συσκευασία
1/1

045.40.910

Πιπέτα - Μικροδιανομέας όγκου 100-1000μL Acura® self-refilling manual 865, με υποδιαίρεση 1μL, Socorex

Συσκευασία
1/1

045.41.001

Φιαλίδιο πλαστικό (PTFE) 30ml , για Πιπέτα - Μικροδιανομέας Acura® self-refilling manual 865, Socorex

Συσκευασία
1/1

045.41.003

Ανταπτοράς προσαρμογής φιαλιδίου για Πιπέτα - Μικροδιανομέας  Acura® self-refilling manual 865, Socorex

Συσκευασία
1/1

045.41.002

Βελόνα πλαστική (PTFE) για Πιπέτα - Μικροδιανομέας Acura® self-refilling manual 865, Socorex

Συσκευασία
1/1

045.41.004

Βελόνες 4-κάναλες μεταλλικές για Πιπέτα - Μικροδιανομέας Acura® self-refilling manual 865, Socorex

Συσκευασία
1/1

045.41.005

Βελόνες 8-κάναλες μεταλλικές για Πιπέτα - Μικροδιανομέας Acura® self-refilling manual 865, Socorex

Συσκευασία
1/1

045.41.006

Αντάπτορας σύριγγας για Πιπέτα - Μικροδιανομέας Acura® self-refilling manual 865, Socorex

Συσκευασία
1/1
Print
logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Γ.Ε.ΜΗ: 5827801000

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging