Πιπέτες Pasteur πλαστικές

Πιπέτες Pasteur πλαστικές

Πιπέτες Pasteur πλαστικές

- βαθμονομημένες 

- εύκαμπτες, κατασκευασμένες απο μη τοξικό πολυαιθυλένιο 

017.04.010

Πιπέτες Pasteur πλαστικές 1ml

Συσκευασία
500/3000

017.04.030

Πιπέτες Pasteur πλαστικές 3ml

Συσκευασία
500/3000

017.04.012

Πιπέτες Pasteur πλαστικές 1ml, αποστειρωμένες, σε ατομική συσκευασία

Συσκευασία
1000/

017.04.032

Πιπέτες Pasteur πλαστικές 3ml, αποστειρωμένες, σε ατομική συσκευασία

Συσκευασία
1000/

017.05.001

Πιπέτες Pasteur πλαστικές 10ml 

Συσκευασία
250/1500
Print
logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Γ.Ε.ΜΗ: 5827801000

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging