Ρύγχη πιπετών αποστειρωμένα με φίλτρο σε rack 96θ

Ρύγχη πιπετών αποστειρωμένα με φίλτρο σε rack 96θ

Ρύγχη πιπετών αποστειρωμένα με φίλτρο σε rack 96θ

044.08.013

Ρύγχη λευκά με φίλτρο, 0,1-10μL ultra-microtips, Qualitix Socorex ®  αποστειρωμένα, σε στατώ 96 θέσεων, DNase and RNase- Human DNA -Pyrogen - ATP - Heavy metal - Protease FREE για πιπέτες τύπου Socorex - Brand - Eppendorf - Gilson - Rainin - Sartorius -Thermo - HTL- Labnet-Corning  

Συσκευασία
1/12

044.08.014

Ρύγχη λευκά με φίλτρο 1-100μL Qualitix Socorex ®  αποστειρωμένα, σε στατώ 96 θέσεων, DNase and RNase- Human DNA -Pyrogen - ATP - Heavy metal - Protease FREE για πιπέτες τύπου Socorex - Brand - Eppendorf - Gilson - Rainin - Sartorius -Thermo - HTL- Labnet-Corning  

Συσκευασία
1/10

044.08.011

Ρύγχη λευκά με φίλτρο, 5-200μL Qualitix Socorex ®  αποστειρωμένα, σε στατώ 96 θέσεων, DNase and RNase- Human DNA -Pyrogen - ATP - Heavy metal - Protease FREE UNIVERSAL

Συσκευασία
1/10

044.08.012

Ρύγχη λευκά με φίλτρο, 100-1000μL Qualitix Socorex ®  αποστειρωμένα, σε στατώ 96 θέσεων, DNase and RNase- Human DNA -Pyrogen - ATP - Heavy metal - Protease FREE UNIVERSAL

Συσκευασία
1/6

044.08.033

Ρύγχη λευκά με φίλτρο 0,1-10μL (μακρύ) ClearLine® αποστειρωμένα, σε στατώ 96 θέσεων, DNase, RNase, human DNA, PCR inhibtors and Pyrogen-free, low binding, Universal

Συσκευασία
1/10

044.08.034

Ρύγχη λευκά με φίλτρο 2-20μL ClearLine® αποστειρωμένα, σε στατώ 96 θέσεων, DNase, RNase, human DNA, PCR inhibtors and Pyrogen-free, low binding, Universal

Συσκευασία
1/10

044.08.036

Ρύγχη λευκά με φίλτρο 1-100μL ClearLine® αποστειρωμένα, σε στατώ 96 θέσεων, DNase, RNase, human DNA, PCR inhibtors and Pyrogen-free, low binding, Universal

Συσκευασία
1/10

044.08.031

Ρύγχη λευκά με φίλτρο 5-200μL ClearLine® αποστειρωμένα, σε στατώ 96 θέσεων, DNase, RNase, human DNA, PCR inhibtors and Pyrogen-free, low binding, Universal

Συσκευασία
1/10

044.08.035

Ρύγχη λευκά με φίλτρο 1-300μL ClearLine® αποστειρωμένα, σε στατώ 96 θέσεων, DNase, RNase, human DNA, PCR inhibtors and Pyrogen-free, low binding, Universal

Συσκευασία
1/10

044.08.032

Ρύγχη λευκά με φίλτρο 100-1000μL  ClearLine® αποστειρωμένα, σε στατώ 96 θέσεων, DNase, RNase, human DNA, PCR inhibtors and Pyrogen-free, low binding, Universal

Συσκευασία
1/10
Print
logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Γ.Ε.ΜΗ: 5827801000

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging