Αντικειμενοφόρες πλάκες Menzel Glaser

Αντικειμενοφόρες Πλάκες Menzel Glaser

Αντικειμενοφόρες Πλάκες Menzel Glaser

- διαστάσεων 75Χ25mm

- πάχους 1mm

- τροχισμένες, με γωνίες 90ο 

010.03.006

Αντικειμενοφόρες πλάκες SUPERFROST  PLUS ®, με ειδικό λευκό περιθώριο γραφής και θετικό φορτίο

Συσκευασία
72/1440

010.03.007

Αντικειμενοφόρες πλάκες SUPERFROST POLYSINE  ® , με ειδικό λευκό περιθώριο γραφής, θετικό φορτίο και επίστρωση πολυσίνης

Συσκευασία
72/1440
Print
logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Γ.Ε.ΜΗ: 5827801000

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging