Καλυπτρίδες Knittel Glaser

Καλυπτρίδες Knittel Glaser

Καλυπτρίδες Knittel Glaser

- απο βοριοπυριτικό γυαλί υδρολυτικής κλάσης 1

- πάχους Νο 1 (0,13-0,17mm)

- τροχισμένες

- υψηλής καθαρότητας

- κατασκευασμένες σύμφωνα με το πρότυπο ISO8255/1

                                                                          - συσκευασμένες σε πλαστικά κουτάκια  

011.01.001

Καλυπτρίδες διαστάσεων 18Χ18mm

Συσκευασία
100/1000

011.01.002

Καλυπτρίδες διαστάσεων 18Χ24mm

Συσκευασία
100/1000

011.01.003

Καλυπτρίδες διαστάσεων 20Χ20mm

Συσκευασία
100/1000

011.01.004

Καλυπτρίδες διαστάσεων 22Χ22mm

Συσκευασία
100/1000

011.01.005

Καλυπτρίδες διαστάσεων 22Χ50mm

Συσκευασία
100/1000

011.01.006

Καλυπτρίδες διαστάσεων 24Χ24mm

Συσκευασία
100/1000

011.01.007

Καλυπτρίδες διαστάσεων 24Χ32mm

Συσκευασία
100/1000

011.01.008

Καλυπτρίδες διαστάσεων 24Χ50mm

Συσκευασία
100/1000

011.01.098

Καλυπτρίδες διαστάσεων 24Χ50mm, με διαχωριστικό παράγοντα, κατάλληλες για αυτόματο μηχάνημα 

Συσκευασία
100/1000

011.07.008

Καλυπτρίδες διαστάσεων 24Χ50mm, με διαχωριστικό παράγοντα, κατάλληλες για αυτόματο μηχάνημα, πάχους Νο 1,5 (0,16-0,19mm) 

Συσκευασία
100/1000

011.01.009

Καλυπτρίδες διαστάσεων 24Χ60mm

Συσκευασία
100/1000

011.02.008

Καλυπτρίδες στρογγυλές διαμέτρου 8mm

Συσκευασία
100/1000

011.02.012

Καλυπτρίδες στρογγυλές διαμέτρου 12mm

Συσκευασία
100/1000

011.03.002

Καλυπτρίδες αιματοκυτόμετρου διαστάσεων 20Χ26mm, πάχους 0,4mm

Συσκευασία
10/100
Print
logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Γ.Ε.ΜΗ: 5827801000

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging