Πλάκες καταμέτρησης κυττάρων

Πλάκες καταμέτρησης κυττάρων

Πλάκες καταμέτρησης κυττάρων

- συσκευασμένες σε πλαστική συσκευασία

- στη συσκευασία συμπεριλαμβάνονται 2 καλυπτρίδες 

048.01.001

Πλάκα καταμέτρησης κυττάρων NEUBAUER IMPROVED 

Συσκευασία
1/1

048.01.002

Πλάκα καταμέτρησης κυττάρων THOMAS

Συσκευασία
1/1

048.01.003

Πλάκα καταμέτρησης κυττάρων FUCHS - ROSENTHAL

Συσκευασία
1/1

048.01.004

Πλάκα καταμέτρησης κυττάρων BUERKER

Συσκευασία
1/1

048.01.005

Πλάκα καταμέτρησης κυττάρων BUERKER BRIGHT-LINE

Συσκευασία
1/1

048.01.006

Πλάκα καταμέτρησης κυττάρων NAGEOTTE

Συσκευασία
1/1

048.01.007

Πλάκα καταμέτρησης κυττάρων MELASSEZ

Συσκευασία
1/1
Print
logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Γ.Ε.ΜΗ: 5827801000

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging