Σωληνάρια πλαστικά

012.03.060

Σωληναρια πλαστικα (PS), διαστάσεων 70mmX11mm, 3ml, χωρίς χείλος, με στρογγυλό πυθμένα & διαβάθμιση   

Συσκευασία
1000/

012.03.050

Σωληναρια πλαστικα (PS) RIA, διαστάσεων 75mmX12mm, 5ml, χωρίς χείλος, με στρογγυλό πυθμένα & διαβάθμιση   

Συσκευασία
1000/4000

012.03.052

Σωληναρια πλαστικα (PS), διαστάσεων 75mmX13mm, 5ml, χωρίς χείλος, με στρογγυλό πυθμένα & διαβάθμιση   

Συσκευασία
250/4000

012.03.020

Σωληναρια πλαστικα (PS), WASSERMAN, διαστάσεων 86mmX12mm, 5ml, με χείλος,  στρογγυλό πυθμένα & διαβάθμιση   

Συσκευασία
1000/4000

012.03.080

Σωληναρια πλαστικα (PS), διαστάσεων 100mmX13mm, 7ml, χωρίς χείλος, με στρογγυλό πυθμένα & διαβάθμιση   

Συσκευασία
1000/3000

012.03.040

Σωληναρια πλαστικα (PS) φυγοκέντρου στρογγυλά, διαστάσεων 100mmX16mm, 10ml, με χείλος & διαβάθμιση

Συσκευασία
500/2000

012.03.041

Σωληναρια πλαστικα (PP) φυγοκέντρου στρογγυλά, διαστάσεων 100mmX16mm, 10ml, με χείλος & διαβάθμιση

Συσκευασία
500/2000

012.03.042

Σωληναρια πλαστικα (PS) φυγοκέντρου κωνικά, διαστάσεων 100mmX16mm, 10ml, με χείλος, με κωνικό πυθμένα & διαβάθμιση

Συσκευασία
500/2000

012.03.043

Σωληναρια πλαστικα (PP) φυγοκέντρου κωνικά, διαστάσεων 100mmX16mm, 10ml, με χείλος, με κωνικό πυθμένα & διαβάθμιση

Συσκευασία
500/2000
Print
logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Γ.Ε.ΜΗ: 5827801000

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging