Σωληνάρια πλαστικά Tapval

Σωληνάρια πλαστικά Tapval

Σωληνάρια πλαστικά Tapval

012.13.001

Σωληνάρια πλαστικά με 3Na Citrate (3,8%), διαστάσεων 55Χ12mm, για 1ml αίμα, με μαύρο πώμα εύκολης διάτρησης, για ΤΚΕ 

Συσκευασία
100/1000

012.13.004

Σωληνάρια πλαστικά με 3K EDTA, διαστάσεων 55Χ12mm, για 0,5ml αίμα, με μωβ πώμα εύκολης διάτρησης, για γενική αίματος 

Συσκευασία
100/1000

012.13.003

Σωληνάρια πλαστικά με 3K EDTA, διαστάσεων 55Χ12mm, για 1ml αίμα, με μωβ πώμα εύκολης διάτρησης, για γενική αίματος 

Συσκευασία
100/1000

012.13.002

Σωληνάρια πλαστικά με 3K EDTA, διαστάσεων 55Χ16mm, για 2ml αίμα, με μωβ πώμα εύκολης διάτρησης, για γενική αίματος 

Συσκευασία
100/1000
Print
logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Γ.Ε.ΜΗ: 5827801000

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging