Σωληνάρια πλαστικά βιδωτά στρογγυλά

Σωληνάρια πλαστικά βιδωτά στρογγυλά

Σωληνάρια πλαστικά βιδωτά στρογγυλά

- κατασκευασμένα απο Πολυστυρένιο (PS)

012.05.009

Σωληνάρια πλαστικά (PS) 10ml, διαστάσεων 100Χ16mm, με στρογγυλο πυθμένα & βιδωτό πώμα

Συσκευασία
1000/1000

012.05.003

Σωληνάρια πλαστικά (PS) 10ml, διαστάσεων 100Χ16mm, με στρογγυλο πυθμένα & βιδωτό πώμα, αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία

Συσκευασία
750/750

012.05.008

Σωληνάρια πλαστικά (PS) 15ml, διαστάσεων 120Χ16mm, με στρογγυλο πυθμένα & βιδωτό πώμα

Συσκευασία
500/500

012.05.002

Σωληνάρια πλαστικά (PS) 15ml, διαστάσεων 120Χ16mm, με στρογγυλο πυθμένα & βιδωτό πώμα, αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία

Συσκευασία
500/500

012.05.004

Σωληνάρια πλαστικά (PS) 20ml, διαστάσεων 150Χ16mm, με στρογγυλο πυθμένα & βιδωτό πώμα

Συσκευασία
500/500

012.05.001

Σωληνάρια πλαστικά (PS) 20ml, διαστάσεων 150Χ16mm, με στρογγυλο πυθμένα & βιδωτό πώμα, αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία

Συσκευασία
500/500
Print
logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Γ.Ε.ΜΗ: 5827801000

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging