Σωληνάρια υάλινα με βιδωτό πώμα

Σωληνάρια υάλινα με βιδωτό πώμα

Σωληνάρια υάλινα με βιδωτό πώμα

- απο βοριοπυτιτικό γυαλί

- αποστειρώσιμα   

012.02.033

Σωληνάρια υάλινα, απο βοριοπυριτικό γυαλί, 100X13mm, 8ml, με βιδωτό πώμα (PTFE+RUBBER), με στρογγυό πυθμένα, αποστειρώσιμα στους 121 0C    

Συσκευασία
1/100

012.02.034

Σωληνάρια υάλινα, απο βοριοπυριτικό γυαλί, 100X16mm, 10-12ml, με βιδωτό πώμα (PTFE+RUBBER), με στρογγυό πυθμένα, αποστειρώσιμα στους 121 0C    

Συσκευασία
1/100

012.02.032

Σωληνάρια υάλινα, απο βοριοπυριτικό γυαλί, 150X16mm, 20ml, με βιδωτό πώμα (PTFE+RUBBER), με στρογγυό πυθμένα, αποστειρώσιμα στους 121 0C  

Συσκευασία
1/100

012.02.030

Σωληνάρια υάλινα, απο βοριοπυριτικό γυαλί, 150X20mm, 30ml, με βιδωτό πώμα (PTFE+RUBBER), με στρογγυό πυθμένα, αποστειρώσιμα στους 121 0C  

Συσκευασία
1/50

012.02.041

Σωληνάρια υάλινα, από βοριοπυριτικό γυαλί, 100X12mm, με βιδωτό πώμα & στρογγυλό πυθμένα, αποστειρώσιμα στους 121 0C  

Συσκευασία
1/299

012.02.042

Σωληνάρια υάλινα, απο βοριοπυριτικό γυαλί, 100X16mm, με βιδωτό πώμα & στρογγυό πυθμένα, αποστειρώσιμα στους 121 0C  

Συσκευασία
1/100

012.02.043

Σωληνάρια υάλινα, απο βοριοπυριτικό γυαλί, 150X16mm, με βιδωτό πώμα & στρογγυό πυθμένα, αποστειρώσιμα στους 121 0C  

Συσκευασία
1/264

012.02.044

Σωληνάρια υάλινα, απο βοριοπυριτικό γυαλί, 150X20mm, με βιδωτό πώμα & στρογγυό πυθμένα, αποστειρώσιμα στους 121 0C  

Συσκευασία
1/180

012.02.051

Σωληνάρια υάλινα, από βοριοπυριτικό γυαλί, 100X13mm, 7,5ml, με βιδωτό πώμα και ασπρο λάστιχο εσωτερικά, στρογγυλό πυθμένα, αποστειρώσιμα στους 121 0C  

Συσκευασία
1/250

012.02.052

Σωληνάρια υάλινα, από βοριοπυριτικό γυαλί, 100X16mm, 11,5ml, με βιδωτό πώμα και ασπρο λάστιχο εσωτερικά, στρογγυλό πυθμένα, αποστειρώσιμα στους 121 0C  

Συσκευασία
1/250

012.02.053

Σωληνάρια υάλινα, από βοριοπυριτικό γυαλί, 150X16mm, 15ml, με βιδωτό πώμα και ασπρο λάστιχο εσωτερικά, στρογγυλό πυθμένα, αποστειρώσιμα στους 121 0C  

Συσκευασία
1/250

012.02.054

Σωληνάρια υάλινα, από βοριοπυριτικό γυαλί, 150X20mm, 30ml, με βιδωτό πώμα και ασπρο λάστιχο εσωτερικά, στρογγυλό πυθμένα, αποστειρώσιμα στους 121 0C  

Συσκευασία
1/250
Print
logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Γ.Ε.ΜΗ: 5827801000

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging