Σωληνάρια κενού VACUSENSE

Σωληνάρια κενού VACUSENSE

Σωληνάρια κενού VACUSENSE

- αποστειρωμένα

- κατασκευασμένα απο άθραυστο PET

- με πλαστικό πώμα (PE)

- με σημείο εισαγωγής της βελόνας απο βουτιλικό καουτσούκ

                                                                          - με χάρτινη ετικέτα αναγραφής στοιχείων

012.30.004

Σωληνάριο κενού 4ml, διαστάσεων 75X13mm, λευκό πώμα, Vacusense 

Συσκευασία
100/1200

012.30.006

Σωληνάριο κενού 6ml, διαστάσεων 100X13mm, λευκό πώμα, Vacusense 

Συσκευασία
100/1200

012.30.009

Σωληνάριο κενού 9ml, διαστάσεων 100X16mm, λευκό πώμα, Vacusense 

Συσκευασία
100/1200

012.31.004

Σωληνάριο κενού 4ml, διαστάσεων 75X13mm, με Serum Clot Activator, κόκκινο πώμα, Vacusense 

Συσκευασία
100/1200

012.31.006

Σωληνάριο κενού 6ml, διαστάσεων 100X13mm, με Serum Clot Activator, κόκκινο πώμα, Vacusense 

Συσκευασία
100/1200

012.31.009

Σωληνάριο κενού 9ml, διαστάσεων 100X16mm, με Serum Clot Activator, κόκκινο πώμα, Vacusense 

Συσκευασία
100/1200

012.31.010

Σωληνάριο κενού 10ml, διαστάσεων 100X16mm, με Serum Clot Activator, κόκκινο πώμα, Vacusense 

Συσκευασία
100/1200

012.32.004

Σωληνάριο κενού 3,5ml, διαστάσεων 75X13mm, με Serum Gel & Clot Activator, κίτρινο πώμα, Vacusense 

Συσκευασία
100/1200

012.32.005

Σωληνάριο κενού 5ml, διαστάσεων 100X13mm, με Serum Gel & Clot Activator, κίτρινο πώμα, Vacusense 

Συσκευασία
100/1200

012.32.008

Σωληνάριο κενού 8ml, διαστάσεων 100X16mm, με Serum Gel & Clot Activator, κίτρινο πώμα, Vacusense 

Συσκευασία
100/1200

012.33.002

Σωληνάριο κενού 1,8ml, διαστάσεων 75X13mm, με 3,2% Sodium Citrate, γαλάζιο πώμα, με διπλό τοίχωμα, ολικής πληρώσεως, Vacusense 

Συσκευασία
100/1200

012.33.003

Σωληνάριο κενού 2,7ml, διαστάσεων 75X13mm, με 3,2% Sodium Citrate, γαλάζιο πώμα, με διπλό τοίχωμα, ολικής πληρώσεως, Vacusense 

Συσκευασία
100/1200

012.33.004

Σωληνάριο κενού 3,6ml, διαστάσεων 75X13mm, με 3,2% Sodium Citrate, γαλάζιο πώμα, Vacusense 

Συσκευασία
100/1200

012.34.002

Σωληνάριο κενού 2ml, διαστάσεων 75X13mm, με K2 EDTA, με μοβ πώμα, Vacusense 

Συσκευασία
100/1200

012.34.003

Σωληνάριο κενού 3ml, διαστάσεων 75X13mm, με K2 EDTA, με μοβ πώμα, Vacusense 

Συσκευασία
100/1200

012.34.006

Σωληνάριο κενού 6ml, διαστάσεων 100X13mm, με K2 EDTA, με μοβ πώμα, Vacusense 

Συσκευασία
100/1200

012.34.009

Σωληνάριο κενού 9ml, διαστάσεων 100X16mm, με K2 EDTA, με μοβ πώμα, Vacusense 

Συσκευασία
100/1200

012.35.001

Σωληνάριο κενού 1ml, διαστάσεων 75X13mm, με K3 EDTA, με μοβ πώμα, Vacusense 

Συσκευασία
100/1200

012.35.002

Σωληνάριο κενού 2ml, διαστάσεων 75X13mm, με K3 EDTA, με μοβ πώμα, Vacusense 

Συσκευασία
100/1200

012.35.003

Σωληνάριο κενού 3ml, διαστάσεων 75X13mm, με K3 EDTA, με μοβ πώμα, Vacusense 

Συσκευασία
100/1200

012.35.004

Σωληνάριο κενού 4,5ml, διαστάσεων 75X13mm, με K3 EDTA, με μοβ πώμα, Vacusense 

Συσκευασία
100/1200

012.35.006

Σωληνάριο κενού 6ml, διαστάσεων 100X13mm, με K3 EDTA, με μοβ πώμα, Vacusense 

Συσκευασία
100/1200

012.35.009

Σωληνάριο κενού 9ml, διαστάσεων 100X16mm, με K3 EDTA, με μοβ πώμα, Vacusense 

Συσκευασία
100/1200

012.37.004

Σωληνάριο κενού 4ml, διαστάσεων 75X13mm, με Lithium Heparin, με πράσινο πώμα, Vacusense 

Συσκευασία
100/1200

012.36.001

Σωληνάριο κενού 1,6ml, διαστάσεων 75X13mm, με 4NC Sodium Sitrate 3,2%, για TKE, με μαύρο πώμα, Vacusense 

Συσκευασία
100/1000

012.38.009

Σωληνάριο κενού 9ml, διαστάσεων 100X16mm, με NH Sodium Heparin, με πράσινο πώμα, Vacusense 

Συσκευασία
100/1200
Print
logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Γ.Ε.ΜΗ: 5827801000

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging